เครื่องวัด Colorimeter

เครื่องวัด Silica Low Range รุ่น HI705

เครื่องวัด Silica High Range รุ่น HI770

เครื่องวัด Phosphorous High Range รุ่น HI706

เครื่องวัด Phosphorous (Marine ULR) รุ่น HI736

เครื่องวัด Phosphate High Range รุ่น HI717

เครื่องวัด Phosphate Low Range รุ่น HI713

เครื่องวัด Nickel High Range รุ่น HI726

เครื่องวัด Manganese High Range รุ่น HI709

เครื่องวัด Iron รุ่น HI721

เครื่องวัด Iodine รุ่น HI718

เครื่องวัด Magnesium Hardness รุ่น HI719

เครื่องวัดฟลูออไรด์ High Range รุ่น HI739

เครื่องวัดฟลูออไรด์ Low Range รุ่น HI729

เครื่องวัด Copper High RANGE รุ่น HI702

เครื่องวัด Copper LOW RANGE รุ่น HI747

เครื่องวัด Total Chlorine ULTRA HIGH RANGE รุ่น HI771

เครื่องวัด Total Chlorine ULTRA LOW RANGE รุ่น HI761

เครื่องวัด Total Chlorine รุ่น HI711

เครื่องวัดคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) HI701

เครื่องวัด CHLORIDE รุ่น HI753

เครื่องวัดแอมโมเนียในน้ำ (Ammonia Colorimeter) รุ่น HI715 MR

เครื่องวัดแอมโมเนียในน้ำ (Ammonia Colorimeter) รุ่น HI700 LR

เครื่องวัด Calcium Hardness รุ่น HI720

เครื่องวัด ALKALINITY  ใน Fresh Water รุ่น HI775

เครื่องวัดแอมโมเนียในน้ำ (Ammonia Colorimeter) รุ่น HI733 HR

เครื่องวัดสีของน้ำ (Colour of Water) รุ่น HI-727

Powered by MakeWebEasy.com