ความชื้น (Humidity)

Last updated: 2022-04-25  |  3 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความชื้น (Humidity)

ความชื้นมี 2 ประเภท ได้แก่

  1. ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity หรือ AH) คืออัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในอากาศ(g) กับปริมาตรของไอน้ำในอากาศ(m3) คำนวณได้จาก

          AH (g/m3) = มวลไอน้ำในอากาศ (g) / ปริมาตรอากาศ(m3)   

     2. ความชื้นสัมพัทธ์ (relative Humidity หรือ %RH) คือร้อยละของอัตราส่วน               ระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้นกับมวลของไอน้ำอิ่มตัว                   คำนวณได้จาก

         %RH  =  (มวลของไอน้ำในอากาศ/มวลของไอน้ำอิ่มตัว) x 100

เพิ่มเติมเรื่องการเกิดหยดน้ำข้างภาชนะเมื่อเรานำออกมาจากตู้แช่เย็น นั่นคือ

         Dew Point  เป็นอุณหภูมิที่เมื่ออากาศชื้นๆ ถูกทำให้เย็นลง ขณะที่ปริมาณไอน้ำยังคงที่ การลดอุณหภูมิถึงจุดที่ทำให้ไอน้ำเกิดการอิ่มตัวและควบแน่นเป็นหยดน้ำนั่นเอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com