เครื่องวัด Multiparameter รุ่น HI98194

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องวัด Multiparameter รุ่น HI98194

Share

Share

เครื่องวัด Multiparameter รุ่น HI98194

ยี่ห้อ HANNA

สามารถวัดค่า PH/ORP/EC/TDS/SALINITY/DO/PRESSURE/

TEMP

ช่วงการวัดค่า pH    0.00 ถึง 14.00 pH

ค่าความละเอียด      0.01 pH

ค่าความถูกต้อง       ±0.02 pH

สามารถคาลิเบรทอัตโนมัติได้ 1 , 2 หรือ 3 จุด ด้วยน้ำยาบัฟเฟอร์

มาตรฐาน 5 ค่า ได้แก่ pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 หรือ

กำหนดเอง 1 จุด 

ช่วงการวัดค่า mV  ±600.0 mV

ค่าความละเอียด     0.1 mV

ค่าความถูกต้อง     ±0.5 mV

ช่วงการวัดค่า ORP  ±2000.0 mV

ค่าความละเอียด     0.1 mV

ค่าความถูกต้อง    ±1.0 mV

ช่วงการวัดค่า EC 0 to 200 mS/cm

                     (absolute EC up to 400 mS/cm)

ค่าความละเอียด   ปรับค่าอัตโนมัติ : 1 µS/cm จาก 0 ถึง 9999

µS/cm; 0.01 mS/cm จาก 10.00 ถึง 99.99 mS/cm;

0.1 mS/cm จาก 100.0 ถึง 400.0 mS/cm;

ปรับค่าอัตโนมัติ (fixed mS/cm): 0.001 mS/cm from 0.000 to

9.999 mS/cm; 0.01 จาก 100.0 ถึง 400.0 mS/cm ;

ปรับค่าเอง : 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01

ค่าความถูกต้อง   ±1% of reading or ±1 µS/cm whichever is

greater

สามารถคาลิเบรทอัตโนมัติได้ 1 จุด โดยน้ำยาบัฟเฟอร์ ได้แก่ 84

µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0

mS/cm, 111.8 mS/cm หรือกำหนดเอง 

ช่วงการวัดค่า TDS   0 ถึง 400000 ppm (mg/L) ค่าสูงสุดขึ้นกับ

ค่า TDS factor

ค่าความละเอียด  ปรับค่าาเอง : 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L);

0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L)

แบบอัตโนมัติ: 1 ppm (mg/L) จาก 0 ถึง 9999 ppm (mg/L); 

0.01 ppt (g/L) จาก  10.00 ถึง99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L)

จาก 100.0 ถึง 400.0 ppt (g/L)

auto-ranging (fixed ppt)

ค่าความถูกต้อง  ±1% of reading or ±1 ppm(mg/L) 

whichever is greater

การคาลิเบรท TDS ขึ้นอยู่กับการคาลิเบรท conductivity หรือ

salinity

ช่วงการวัดค่า Resistivity  0 ถึง 999999 Ω•cm; 0 ถึง1000.0

kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm

ค่าความละเอียด  ขึ้นกับค่า Resistivityที่อ่านได้

การคาลิเบรท Resistivity ขึ้นกับการคาลิเบรท conductivity

ช่วงการวัดค่า Salinity 0.00 ถึง 70.00 PSU

ค่าความละเอียด  0.01 PSU

ค่าความถูกต้อง  ±2% of reading หรือ  ±0.01 PSU whichever

is greater

การคาลิเบรท Salinity ขึ้นกับการคาลิเบรท conductivity

ช่วงการวัดค่า Seawater  0.0 ถึง 50.0 σt, σ₀, σ₁₅

ค่าความละเอียด   0.1 σt, σ₀, σ₁₅

ค่าความถูกต้อง  σ Accuracy ±1 σt, σ₀, σ₁₅

การคาลิเบรท Seawater ขึ้นกับการคาลิเบรท conductivity หรือ salinity 


ช่วงการวัดค่า DO       0.0 ถึง 500.0%; 0.00 ถึง 50.00 ppm (mg/L)

ค่าความละเอียด          0.1%; 0.01 ppm (mg/L)

ค่าความถูกต้อง            0.0 ถึง 300.0% saturation: ±1.5% of reading หรือ

±1.0% saturation whichever is greater, 0.00 to 30.00 ppm (mg/L):

±1.5% of reading หรือ ±0.10 ppm (mg/L), whichever is greater,

30.00 ppm (mg/L) ถึง 50.00 ppm (mg/L): ±3% of reading, 300.0 ถึง

500.0% saturation: ±3% of reading

การคาลิเบรท DO สามารถทำได้แบบอัตโนมัมิต  1 หรือ 2 จุด ที่ 0 and 100%

หรือกำหนดเอง 1 จุด

ช่วงการวัดค่า Atmospheric Pressure  450 ถึง 850 mm Hg;

17.72 ถึง 33.46 in Hg; 600.0 ถึง 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi;

0.5921 ถึง 1.1184 atm; 60.00 ถึง 113.32 kPa

ค่าความละเอียด  0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi;

0.0001 atm; 0.01 kPa

ค่าความถูกต้อง ±3 mm Hg within ±15°C from the temperature

during calibration

คาลิเบรท Atmospheric Pressure แบบอัตโนมัติ 1 จุด

ช่วงการวัดค่า  Temperature  -5.00 ถึง 55.00 °C, 23.00 ถึง 131.00 °F,

268.15 ถึง 328.15 K

ค่าความละเอียด   0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F

ค่าความถูกต้อง     ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K

คาลิเบรท Temperature Calibration แบบอัตโนมัติได้ 1 จุด

มีระบบชดชเยอุณหภูมิอัตโนมัติ จาก -5 ถึง 55 °C (23 ถึง131 °F)

สามารถเก็บค่าได้ 45,000 ค่า

ตั้งเวลาการเก็บค่าได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 3 ชั่วโมง

เชื่อมต่อกับ PC ด้วย USB ผ่าน  HI9298194 Hanna software 

ใช้ถ่าน AA 4 ก้อน อายุการใช้งานประมาณ 360 ชั่วโมง

 

 

Powered by MakeWebEasy.com